CVV Kod

CVV Kod

När det började bli vanligt att betala med kreditkort hade de flesta affärer en maskin där man manuellt drog kortet genom. Man fick sedan skriva under en nota, som skickades in till kreditkortsbolaget. Nu för tiden sköts allt automatiskt. Man drar bara kortet genom en maskin, och knappar in sin privata kod. Inom loppet av någon sekund har banken registrerat köpet. När man handlar på nätet sker något liknande, men ofta måste man även uppge en CVV kod.

Vad är en CVV kod?

Enkelt förklarat;

På baksidan av ett kreditkort finns det några siffror tryckta, oftast tre eller fyra. De står ofta till höger om namnteckningen. Ett undantag är American Express, som har siffrorna på framsidan. De tre, eller fyra, sista siffrorna är den så kallade CVV koden. Dessa siffror är inte inpräntade på kortet, utan bara tryckta, oftast i svart.

CVV kod står för Card Verification Value, och är en säkerhetskod. Man måste ofta uppge denna kod för att kunna betala på internet. Det är en extra försäkring för att förhindra stöld av kreditkortsnummer. Det räcker inte med att veta numret på ett kreditkort, man måste ha sett baksidan också.

Hur kan man skydda sin CVV kod?

De flesta som stjäl kreditkort, eller kreditkortsnummer, använder de för att betala för tjänster eller varor på nätet. Det är inte lätt att använda någon annans kreditkort i en affär eller bankomat. Detta innebär att CVV koden är viktig.

Det är nämligen svårt att använda ett kreditkort utan CVV kod. Även om någon lyckas komma åt kreditkortsnumret, behövs dessa säkerhetssiffror för att kunna betala med kortet på nätet. En del skrapar därför bort siffrorna från kortet. Ifall kortet skulle bli stulet, eller någon lyckas få tag på numret, kan de inte använda det på nätet. Ett problem när man skrapar bort CVV koden är att kortet egentligen inte är giltigt längre. De flesta affärer bryr sig inte om det, man använder ju sin privata kod eller legitimation när man handlar personligen. Men om de lägger märke till det kan de neka en att betala med kortet.

Vartefter de kommit upp med nya sätt att stjäla folks kreditkort, har också bankerna gjort stora framsteg i att förbättra säkerheten. CVV kod är ett sätt att försäkra sig om att det bara är innehavaren av ett kort som använder det. Man ska alltså inte uppge CVV koden till vem som helst, det är en reserverad upplysning. Precis som kreditkortsnumret ska man se till att ingen obehörig får tag på kortets CVV kod.

    Privacy Policy