Eurocard Reseförsäkring

Det finns många kreditkort där en reseförsäkring ingår när man betalar sin resa med kortet. Men man ska inte tro att alla reseförsäkringar är likadana, det kan variera ganska mycket. Med Eurocard reseförsäkring, till exempel, måste man betala 75 % av resan med kortet för att försäkringen ska gälla. Andra kräver att man använder kortet till att betala 50 % eller till och med 100 % av priset.

Vad ingår med Eurocard reseförsäkring?

Till att börja med har man ett avbeställningskydd inkluderat med Eurocard reseförsäkring. Detta täcker eventuella kostnader vid avbeställning. Resan måste kosta minst 1 000 kronor. Man kan få ersättning med upp till 15 000 kronor per person, dock maximum 45 000 kronor vid varje tillfälle. Avbeställningsskyddet gäller inte för avgifter och skatter. Om man är kroniskt eller långvarigt sjuk kan man inte kräva ersättning för avbeställning för dessa sjukdomar. Det måste vara en nyuppkommen sjukdom eller skada som hindrar en från att resa.

Man får också ersättning med Eurocard reseförsäkring om bagaget blir försenat. Efter 4 timmars försening får man 500 kronor, sedan ökar det med 100 kronor per timme. Max belopp är 1 000 kronor för förseningar på över 6 timmar. Sedan får man ytterligare 1 000 kronor efter 12 timmar och 2 000 kronor efter 48 timmar. Även här är det ett tak på beloppet som betalas ut per kort och försäkringsfall, man får aldrig mer än 20 000 kronor.

Man måste påbörja sin resa i Norden. Ett undantag är om man har sin permanenta bostad eller arbete i ett annat EU land. Då kan man även börja resan där, för att Eurocard reseförsäkring ska gälla. Man är täckt för resor upp till 60 dagar.

Vem ingår i Eurocard reseförsäkring?

Hela familjen omfattas av Eurocard reseförsäkring. Makar, registrerad partner eller sambo, samt barn under 23 år som bor hemma. Man behöver inte resa tillsammans för att reseförsäkringen ska gälla. Barnen, till exempel, kan resa på egen hand. Även barnbarn under 23 års ålder ingår i försäkringen, om de reser tillsammans med sina mor- eller farföräldrar.

Hemmet är också försäkrat med Eurocard reseförsäkring. Det vill säga, man kan få ersättning för hemförsäkringens självrisk med upp till 10 000 kronor. Detta gäller för permanent bostad och privat bil, i Norden.

Med Eurocard reseförsäkring har man ett bra basskydd när man är ute och reser. Många finner att det är bäst att komplettera försäkringen, antingen genom en separat reseförsäkring eller hemförsäkring. Det är alltid bra att läsa igenom försäkringsavtalet noggrant. Man får, till exempel, inte betalt för sjukvård och mediciner med Eurocard reseförsäkring. Även graviditet och förlossning är inte giltiga anledningar till ersättning för avbokning.

Det är viktigt att alltid spara alla kvitton. De flesta försäkringsbolag accepterar inga ansökningar om ersättning om man inte kan bevisa vad som hänt. Så är också fallet med Eurocard reseförsäkring. Det bästa är att kontrollera noga innan man reser vad man behöver för att göra en anmälan. Då vet man vilka kvitton och intyg som behövs för att kunna få ersättning av Eurocard reseförsäkring.

Har du haft erfarenhet av eurocard reseförsäkring? Lämna gärna en recension nedan & dela med dig av din erfarenhet!

    Privacy Policy