MasterCard Reseförsäkring

MasterCard ReseförsäkringDet är ganska vanligt att man får en reseförsäkring när man har ett kreditkort. Det kan variera hur mycket man är skyddad, och vem som är inkluderad i reseförsäkringen. Många har MasterCard Reserförsäkring. Här beror villkoren också på vilken bank som utställer kortet, det är olika för de enskilda bankerna. De flesta banker och kreditbolag som står bakom MasterCard kreditkortet inkluderar en reseförsäkring i förmånerna.

MasterCard Reseförsäkring villkor

Det finns vissa grundläggande villkor för MasterCard Reseförsakring. Man måste till exempel betala hela eller delar av resan med sitt kreditkort. Hur stor del beror på vilken bank man har kortet med. Reseförsäkringen gäller för hela familjen. Med familj räknas makar, sambor, och registrerade partner. Barn som bor hemma inkluderas också, i alla fall de som är under 23 år. Även barnbarn under 23 år täcks av försäkringen, om de följer med på resan.

MasterCard Reseförsäkring skydd

Det är viktigt att se efter noga vad som är inkluderat i den MasterCard Reseförsäkring man har. Ibland är det nödvändigt att komplettera med en annan försäkring. Det beror lite på vart man ska åka och på vilket sätt. MasterCard Reseförsäkring täcker till exempel inte rån och överfall, eller förlorad egendom. Likaså finns inte rätts- eller ansvarsskydd. Med vissa hemförsäkringar är man också försäkrad vid resa, det är viktigt att kontrollera på vilket sätt. Annars kan man teckna en separat reseförsäkring för att vara helt skyddad när man är ute och reser.

Med ICA MasterCard Reseförsäkring, till exempel, måste man betala minst 75% av resan med kortet eller kontot dit kortet är knutet. Det ingår ett avbeställningsskydd, och man får också ersättning om antingen bagaget eller resan blir försenad. Reseförsäkringen har även en olycksfallsförsäkring inkluderad. För den som har Bankkort Plus finns det fler förmåner, bland annat ersättning om man missar ett anslutningsplan.

Om man däremot har Nordea MasterCard Reseförsäkring, räcker det om man betalar halva resan med kortet. Liksom många andra försäkringar, vill de att man påbörjar resan i Norden. Även här ingår ett avbeställningsskydd som täcker eventuella avbeställningskostnader. Detta gäller om den försäkrade, någon närstående person, eller den person man ska besöka blir allvarligt sjuk. Resan måste kosta minst 1 000 kronor för att avbeställningsskyddet ska gälla.

För den som har SEB MasterCard Reseforsäkring gäller också regeln att man måste betala 75% av resan med kortet. Man kan betala om någon annan ska ut och resa, under villkoret att de också har ett SEB MasterCard. Kortet måste vara giltigt vid utresan, och försäkringen täcker 60 dagars resa. Om något skulle hända hemma när man är på en resa, täcker MasterCard Reseförsäkring självrisken på hem- eller bilförsäkringen. De täcker upp till 10 000 kronor. Detta är detsamma med flera andra banker också.

Som med alla försäkringar och kort som man har, är det bra att läsa noggrant vad som är inkluderat. Man ska inte tro att bara for att det heter MasterCard Reseförsäkring så är man helförsäkrad mot allt som kan hända. Mycket är inkluderat, men för annat måste man kombinera med hem- och extraförsäkringar. Det beror också mycket på vilken bank och vilken typ av kort man har. För alla ingår dock en bra grundförsäkring.

    Privacy Policy